biogas-utbildning

Biogas

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa och består till största delen av metan. Biogas används till produktion av värme och el

Utbildning

Utbildning

Antal YH-poäng: 200, 1 år
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Ansökan: Ansökan öppnar den 1 februari
Utbildningsstart: Höstterminen 2021
Studietakt: Heltid, semidistans läs mer under studietakt
Studieort: Norrköping.

Biogas utbildning

Vår biogas utbildning vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier  samt gårdsbiogasanläggningar.

Biogas utbildning

Vår biogas utbildning vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier  samt gårdsbiogasanläggningar.

biogas
biogas-utbildning

Utbildningens Innehåll

Introduktion biogasbranschen och att verka som
drift- och processtekniker biogasproduktion 15 Yhp

Teknik och process för biogasproducerande anläggningar 30 Yhp

Klimatsmart drift för minskade metanemissioner vid
biogasproducerande anläggningar 20 Yhp

Säker drift av biogasproducerande anläggningar med möjlighet till certifikat–
Gasföreståndare, godkänd av Energigas Sverige. 30 Yhp

Kretslopp mellan stad och land av restprodukter från
biogasproducerande anläggningar 15 Yhp

Samlad lagstiftning, egenkontrollprogram och underhållsystem
för biogasproducerande anläggningar 20 Yhp

Lärande i arbete, LIA 40 Yhp

Examensarbete 30 Yhp

biogasbranschen-utbildning