biogas1

YH-UTBILDNING
DRIFT- OCH PROCESSTEKNIKER
BIOGASPRODUCERANDE ANLÄGGNIG

yh utbildning inom biogas, Teknik och miljö

Vi håller yh utbildning inom biogas, Teknik och miljö

yh utbildning inom biogas, Teknik och miljö

Vi håller yh utbildning inom biogas, Teknik och miljö

Yh-utbildning
DRIFT- OCH PROCESSTEKNIKER
BIOGASPRODUCERANDE ANLÄGGNIG

Att Arbeta inom biogasbranschen

Arbeta inom biogasbranschen

Vill du arbeta inom ett tekniskt yrke där du bidrar till en hållbar samhällsutveckling?
Då är Drift- och processtekniker biogasproducerande anläggningar något för Dig.
Biogas är en unik tillgång för samhället – och just nu är den viktigare än någonsin!
Genom produktion av biogas kan vi omvandla samhällets avfall som matrester från hushåll och restauranger, slam från reningsverk, restprodukter från livsmedelsindustri, jord- och skogsbruk till förnybar energi och biogödsel. Produktion av biogas är verkligen cirkulär ekonomi i praktiken!
Efterfrågan på drift- och processtekniker på biogasproducerande anläggningar ökar och kommer att öka ännu mer.
Vill du bli en av dem som ser till att våra biogasproducerande anläggningar fungerar, utvecklas och blir fler?

Välkommen att ansöka här

Var kommer jag att kunna arbeta?

Vart kommer jag kunna arbeta

Om du vill arbeta med produktion av biogas kan du t.ex. arbeta vid någon av följande anläggningar:

 • Avfallsanläggningar: med biogasproduktion från matavfall och deponier
 • Reningsverk: med biogasproduktion från sla
 • Lantbruk: med biogasproduktion från gödsel
 • Industri: med biogasproduktion från restprodukter av tex bryggeri, mejeri, fiskindustri, slakteri och pappersmassa

Vilka arbetsuppgifter kommer jag att ha?

Vilka arbetsuppgifter kommer jag ha

Om du vill arbeta med biogasproduktion kan du bland annat ha följande arbetsuppgifter:

 • Driftövervaka och rondera på anläggningen
 • Identifiera och lösa uppkomna driftproblem
 • Planera och genomföra underhåll
 • Genomföra mätningar och kalibrera utrustning
 • Processoptimera biogasproduktionen utifrån inkomna substrat
 • Verka för säker drift av anläggningen
 • Verka för klimatsmart drift av anläggningen
 • Planera och genomföra projekt och utredningar
 • Skriva olika typer av rapporter
  pappersmassa

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetenser för samtliga dessa uppgifter.

Utbildning

Utbildning

Antal YH-poäng: 200, 1 år
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Ansökan: Ansökan öppnar den 1 februari
Utbildningsstart: Höstterminen 2021
Studietakt: Heltid, semidistans läs mer under studietakt
Studieort: Norrköping.

Utbildningens Innehåll

Utbildnings innehåll

Introduktion biogasbranschen och att verka som
drift- och processtekniker biogasproduktion 15 Yhp

Teknik och process för biogasproducerande anläggningar 30 Yhp

Klimatsmart drift för minskade metanemissioner vid
biogasproducerande anläggningar 20 Yhp

Säker drift av biogasproducerande anläggningar med möjlighet till certifikat–
Gasföreståndare, godkänd av Energigas Sverige. 30 Yhp

Kretslopp mellan stad och land av restprodukter från
biogasproducerande anläggningar 15 Yhp

Samlad lagstiftning, egenkontrollprogram och underhållsystem
för biogasproducerande anläggningar 20 Yhp

Lärande i arbete, LIA 40 Yhp

Examensarbete 30 Yhp

biogas1

Studietakt

Studietakt

Utbildningen är på heltid men bedrivs på semidistans. Detta innebär att ca. 4 dagar per månad hålls på plats i Norrköping. Resterande tid bedrivs studierna från hemorten med ett föreläsningstillfälle per vecka på distans. Detta gäller för samtliga kurser utom LIA (Lärande i arbete) och examensarbetet vilka i huvudsak genomförs på plats på valfri biogasproducerande anläggning.

Behörighet

Behörighet
 • Du är behörig att antas till vår utbildning om du uppfyller något av följande:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Urval

Vid behov, om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen, kommer ett urval att göras bland samtliga behöriga sökanden genom ett särskilt prov.

Sen Anmälan

Sen anmälan

Sen anmälan innebär att du har möjlighet att ansöka efter att ansökningstiden har gått ut och i mån av plats. Utbildningsplatserna tilldelas i första hand de som sökt utbildningen under ordinarie ansökningsperiod. Skulle utbildningens platser inte fyllas under antagningen tilldelas övriga platser i turordning till dem som uppfyller kraven för behörighet.

Frågor eller funderingar?

Kontaktuppgifter

Anna Vestling
Mobil: 073 – 502 00 95
Email: anna@tillvaxtpunkten.se

Vid frågor eller funderingar?
Kontaktuppgifter

Anna Vestling
Mobil: 073 – 502 00 95
Email: anna@tillvaxtpunkten.se